• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är reklaminkomster från radio som inverkar på ersättningens storlek?

    Kommersiella radiokanalers ersättning för användning av ljudinspelningar är bunden till musikmängden och radiokanalens reklaminkomster. Med reklaminkomster som används som grund för ersättningen avses alla inkomster som har uppstått för reklaminslag och annonser som radion sänt i sina program eller sponsorering av program eller motsvarande, som hänför sig till radions ljudrundradiosändningar. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna. Inkomsterna beaktas som skattefria. Radiokanalen rapporterar månadsvis sina reklaminkomster till Gramex via omsättningens rapporteringsportal. Till portalen: https://report.gramex.fi/login