• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är okända spelhändelser/inspelningar?

    Ibland har alla inspelade låtar inte anmälts till Gramex eller anmälningen är bristfällig. I användningsrapporten kan också finnas låtar, vars rättsinnehavare, det vill säga artister eller producenter, inte har kunnat identifieras och ersättningarna därför inte kan betalas. Dessa kallas för okända spelhändelser eller inspelningar. I detta fall utreder Gramex ärendet omsorgsfullt i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning eller letar efter den rätta rättsinnehavaren. Du kan läsa om spelhändelser som användarna har rapporterat, men rapporten är bristfällig eller felaktig (t.ex. har en inspelningsanmälan inte gjorts, uppgifter om producenten eller åtminstone en del av musikerna saknas osv.) här. Meddela Ilona Saarela (ilona.saarela@gramex.fi), om du känner igen din låt.