• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är ljudupptagningens producent?

    Ljudupptagningens producent är den part som har betalat för ljudupptagningens genomförande och som bär det ekonomiska ansvaret. En privatperson eller ett företag (t.ex. ett skivbolag) kan fungera som producent. Om producenterna är flera kan du teckna ett samproduktionsavtal här. Kom ihåg att bifoga avtalet till ljudinspelningsanmälan.