• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är kolumnen LKM i inspelningsanmälan?

    Antalet personer som uppträder i en kör eller en orkester ska anmälas separat för varje spår. I antalet ingår inte kapellmästarens eventuella egna solist- eller musikerprestationer. Om kapellmästaren på samma spår leder flera framföranden ska endast antalet i den största sammansättningen anmälas.