• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är inkomster från webbradio som inverkar på ersättningens storlek?

    Priset på den egentliga licensen för webbradio kan fastställas enligt lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller utifrån inkomsterna för webcasting-radioverksamheten. Med inkomster från webbradio avses alla inkomster som riktas mot radioverksamheten, såsom exempelvis inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för lyssnandet på sändningen.