• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är inkomster från on-demand-tjänsten som inverkar på ersättningens storlek?

    Alla inkomster som riktas mot on-demand-tjänsten beaktas vid ersättningen för on-demand-licensen. Sådana är exempelvis fakturerade skattefria inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för användningen av tjänsten. Sådana användningsavgifter för tjänsten som entydigt riktar sig mot innehållet, och där man inte har använt ljudinspelningar som omfattas av avtalet med Gramex beaktas inte. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna.