• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är icke utdelade medel?

    Icke utdelade medel är ersättningsmedel, vars rättsinnehavare inte har kunnat identifieras tillräckligt och/eller har kunnat nås inom tre år från insamlingsåret och ersättningarna inte under tidsfristen på tre år har kunnat betalas till rättsinnehavaren.