• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är ett kontoutdrag?

    Ett kontoutdrag är en specifikation som efter varje avräkning skickas till de rättsinnehavare som får Gramex ersättningar. Kontoutdraget finns i portalen MyGramex.