• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är ett fullmäktige?

    Gramex fullmäktige består av tre medlemmar som företräder musiker och tre medlemmar som företräder ljudupptagningsproducenter. Styrelsens ordförande fungerar som ordförande på fullmäktigemötet.