• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är en skivkod och varifrån får jag den?

    Producenten ger ljudinspelningen en skivkod och den är obligatorisk. Skivkoden är samma kod som ”den kod som producenten har gett ljudinspelningen” som Teosto behöver. Vanligtvis är koden en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BÖCD 01). Det är önskvärt att koden är så originell som möjligt, maximalt 19 tecken lång. OBS! Skivkoden är koden för hela ljudinspelningen, i motsats till ISRC-koden, som är låtspecifik.