• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är en reservation?

    Reservation betyder att Gramex vid en enskild avräkning lämnar en del av avräkningsmedlen utanför avräkningen, för att förbereda sig på senare krav.