• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är en överbetalning?

    Med en överbetalning avses en ersättning som har betalats till en rättsinnehavare och som efter betalningen konstateras vara felaktigt för stor. Till exempel antalet musiker som uppträder på en ljudinspelning preciseras enligt uppgifter man får senare och de är flera än man kände till vid betalningstidpunkten. I detta fall har rättsinnehavaren från början fått en överbetalning för ljudinspelningen.