• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är en musikvideo?

    En musikvideo är en bildinspelning som innehåller musik, där man framför ett musikverk eller en del av ett musikverk.