• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är en avräkningsplan?

    En avräkningsplan är en plan upprättas av Gramex kontor, av vilken framgår av vilka ersättningsmedel en enskild avräkning enligt avräkningstidtabellen huvudsakligen består.