• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är den skivkod som behövs i inspelningsanmälan?

    Skivkoden är obligatorisk. Producenten ger själv en skivkod åt ljudinspelningen. Vanligtvis är koden en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BÖCD 01). Det är önskvärt att koden är så originell som möjligt, maximalt 19 tecken lång. Observera att skivkoden är densamma ”den kod som producenten har gett ljudinspelningen” som Teosto behöver. Observera också att skivkoden är koden för hela ljudinspelningen, i motsats till ISRC-koden, som är låtspecifik. Begär ISRC-koden från Musikproducenterna – IFPI Finland rf.