• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Ska jag göra en inspelningsanmälan om jag har spelat in en låt med maskinmusik?

    I princip har inspelad musik enligt dagens tolkning en artist, även om man vid produktionen har tagit hjälp av datorer, programvaror eller andra maskinliknande element. När det gäller en inspelning som till fullo har sammanställts av artificiell intelligens kan situationen dock vara en annan. Om du behöver hjälp med att anmäla en låt med maskinmusik kan du läsa den här artikeln eller kontakta kundtjänster på tilitys (at) gramex.fi.