• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    När ska man göra en inspelningsanmälan?

    Det är bra att göra en inspelningsanmälan genast efter att låten/ljudinspelningen har lanserats. Om anmälan dock har blivit ogjord genast efter lanseringen kan du också göra den i efterhand, eftersom vi betalar ersättningar retroaktivt för tre år.