• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    När betalar Gramex internationella ersättningar?

    De ersättningar som Gramex tar emot från utlandet betalas alltid till Gramex kunder i samband med följande avräkning. Kom dock ihåg att det på grund av olika länders praxis kan gå en viss tid mellan insamlandet och betalandet av ersättningar.