• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad är mandatet?

    Gramex arbetar på grundval av fullmakter, mandater. Uppdraget består av en fullmakt som utövande artister och producenter ger Gramex genom ett kundavtal att bevilja licenser för användning av fonogram och att inkassera royalties för användning av fonogram inom vissa användningsområden. Artister och producenter kan vid Gramex årsmöte fastställa mer detaljerade bestämmelser om hur Gramex får agera inom ramen för fullmakten.