• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Måste jag ha ett eget skivmärke?

    Ett skivmärke är inte obligatorisk information i inspelningsanmälan, alltså behöver du inget sådant.