• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Lönar det sig längre att göra en inspelningsanmälan om en låt som lanserades för några år sedan?

    Javisst, det lönar sig att göra en inspelningsanmälan även om äldre låtar. Gramex betalar ersättningar retroaktivt för tre år. Kanske din ljudinspelning spelas även under kommande år.