• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Kan jag i radio eller webbradio spela musik från Spotify eller YouTube?

    Den musik som spelas i radio måsta vara från en laglig källa. Spotify och YouTube är inte lagliga källor, eftersom de enligt användarvillkoren endast är avsedda för personligt bruk.