• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Kan ersättningarna betalas till ett kollektiv, till exempel en musikerföreningen eller en kör?

    Ersättningarna kan i vissa fall betalas kollektivt för alla artister som deltar i inspelningen till en organisation de har bildat och som ofta står bakom en orkester eller en kör. I detta fall används termen ”kollektiv” om orkestern eller kören och den ersättning de får kallas kollektiversättning. Kontakta kundtjänsten om ni vill komma överens om en kollektiversättning.