• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag spelar bakgrundsmusik i ett kund- eller annat utrymme, varifrån får jag en licens?

    En licens för användning av bakgrundsmusik i kund- eller andra utrymmen får du från musiikkiluvat.fi.