• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag hittar inte min låt i MyGramex?

    Låten saknas kanske i MyGramex på grund av att en inspelningsanmälan om den ännu inte har gjorts. Om det saknas låtar i MyGramex eller de är fel ska du kontakta tilitys@gramex.fi.