• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag är redan Gramex kund som musikartist, hur kan jag ansluta mig som producentkund?

    Om du som privatperson har betalat för att göra inspelningen och du bär det ekonomiska ansvaret lägger vi på din begäran till producent i dina kunduppgifter. Då behöver du inte separat teckna ett nytt kundavtal. Om du är producent via ditt företag ska du teckna ett kundavtal för företaget via den här länken.