• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    I inspelningsanmälan uppstod ett fel i fördelningen av musikartisterna, hur går det med de betalda ersättningarna?

    När vi har fått det korrigerade felet från ljudinspelningsproducenten beräknar vårt avräkningsprogram ersättningarna på nytt för tre år retroaktivt. Den musikartist som saknades i inspelningsanmälan får sin andel vid nästa avräkning, medan vi på motsvarande i följande avräkning sätt drar av de fel betalda ersättningarna från de övriga artisternas ersättningar.