• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hurudan musik kan jag använda utan licens?

    Upphovsrättens skyddsgräns för inspelningar är för närvarande år 1963, vilket innebär att ljudinspelningar som har lanserats tidigare fritt kan användas utan separat licens. Kom ihåg att verket dock fortfarande kan vara skyddat och då kan det hända att du behöver en licens för att använda det. Vad gäller verk kan du kontakta Teosto.