• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur stor är radioersättningen per minut?

    Kommersiella radiokanalers ersättning är bunden till musikmängden och radiokanalens reklamintäkter och minutpriset varierar mellan cirka 0,10 € och 4 €. Rundradions ersättningsbelopp grundar sig på ett avtal med Gramex och varierar beroende på kanal och klockslag mellan cirka 0,50 € och 10 € per minut.