• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur länge är Gramex-rättigheterna i kraft?

    Gramex-rättigheterna gäller i 70 år från det att ljudinspelningen har producerats eller lanserats. När personen avlider går Gramex-rättigheterna i arv, precis som annan egendom.