• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur gör jag en inspelningsanmälan?

    Du kan göra en inspelningsanmälan via MyGramex. Eftersom Gramex avräknar ersättningar redan samma år de samlas in lönar det sig att göra anmälan så snart som möjligt efter lanseringen, i annat fall blir du tvungen att vänta på ersättningarna onödigt länge.