• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur fördelas Gramex-ersättningarna mellan musikartisterna och inspelningsproducenten?

    Gramex-ersättningarna fördelas så, att musikartisterna får hälften (50 %) och producenten den andra hälften (50 %). Se avräkningsreglerna mer i detalj här.