• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur fördelas ersättningarna mellan musikartisterna?

    Om en solist har angetts för ljudinspelningen får han/hon 50 % av artisternas andel. Den andra hälften av musikartisternas andel fördelas mellan de musiker som uppträder på ljudinspelningen i proportion till vilket instrument var och en har spelat på ljudinspelningen. Fördelningen av ersättningar mellan musikartisterna baseras på den inspelningsanmälan producenten har gjort. Du hittar mer information om avräkningsreglerna här.