• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Hur avviker internationellt insamlade ersättningar från de inhemska?

    De internationellt insamlade ersättningarna grundar sig alltid på användningslandets egna tariffer och avräkningar enligt varje utländska organisations egna avräknings- och hanteringsregler. Avräkningstidtabellerna i olika länder kan också avvika från Gramex egen tidtabell, till exempel vad gäller tiden mellan insamling och avräkning. På grund av detta tar Gramex emot ersättningar från utlandet året om.