• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    För vilka spelningar får man inte Gramex-ersättningar?

    Gramex-ersättningar betalas inte för till exempel beställningsmusik, reklammusik, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, andra sociala medier, live-uppträdanden eller återförsäljning av låtar.