• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    För vad får artister och producenter Gramex-ersättningar?

    Gramex-ersättningar insamlas bland annat från radiostationer, företag som använder bakgrundsmusik (såsom affärer och restauranger) och från AV-producenter.