• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Får låtens konstnärliga producent Gramex-ersättningar?

    Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent. Enligt upphovsrättslagen har endast musikartisterna (musiker, solister, kapellmästare) och ljudinspelningens ekonomiska producent rätt till Gramex-ersättningar.