• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Drar Gramex av administrationskostnader för ersättningar som har insamlats internationellt?

    En handläggningsavgift på 4% kommer att dras av från alla ersättningar som samlas in från utlandet. Handläggningsavgiften för utländska fordringar används för att kompensera för den tekniska utveckling som krävs för att handlägga t.ex. internationella fordringar. Avdragen är tillåtna enligt lag.