• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Betalar Gramex ersättningar för låtar som spelas utomlands?

    Ja. Utländska upphovsrättsorganisationer samlar in ersättningar för användningen av finländska låtar utomlands. Betalningen av ersättningar till Finland och Gramex grundar sig på avräkningsavtal som Gramex har ingått med utländska upphovsrättsorganisationer. Du hittar en lista över organisationerna här.