• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Behöver jag en skivkod om det är frågan om en digital singelpublikation?

    Ja. Varje publikation ska ha en egen skivkod, även digitala singelskivor. Du behöver skivkoden för att kunna göra en inspelningsanmälan. Skivkoden för en enskild singelpublikation kan vara densamma som dess ISRC-kod.