• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Är Gramex-ersättningarna skattepliktig inkomst?

    Ja, Gramex-ersättningarna är skattepliktig inkomst. Som vår kund får vi ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen i början av varje skatteår. Din nya skatteprocent uppdateras årligen i MyGramex i början av februari.