• FI
  • EN
  • Småskalig webbradio

    Gramex säljer licenser för småskalig webbradio som man kan lyssna på inom Finland (s.k. webcasting). Licensen omfattar webbradiokanaler med årliga intäkter under 50 000 €. OBS! Webshop på finska.