• FI
  • EN
  • Skolornas webbradio

    Gramex säljer licenser för icke kommersiell webbradio i skolor i Finland (s.k. webcasting). Licensen omfattar webbradiokanaler med årliga intäkter under 50 000 €. OBS! Webshop på finska.