• FI
  • EN
  • Kortvarig FM-radio

    Musiklicensen är avsedd för radioverksamhet som varar högst tre (3) månader. Tillståndet omfattar inte samtidig sändning på nätet. OBS! Webshop på finska.