• FI
  • EN
  • Kortvarig FM- och webbradio

    Gramex säljer licenser för radio som kortvarigt hörs både på nätet och FM-vågor. Licensprodukten är avsedd för radioverksamhet som varar högst tre månader. Den här licensen omfattar också webbsändning (s.k. simulcasting) som sker samtidigt. OBS! Webshop på finska.