• FI
 • EN
 • Audioförevisning, företag

  Du får ljudinspelningslicenser för videor som visas på företagens tillställningar från Gramex.

  För vem

  Med licensen kan du använda ljudinspelningar i en video eller annan audioproduktion som har producerats eller beställts av ett företag eller en förening och som visas på företagets eller föreningens eget eller ett offentligt evenemang.

  Licensen omfattar inte något som helst reklam- eller marknadsföringssyfte. Videon får inte heller spridas på intranät, de sociala medierna eller internet. I detta fall köps licensen direkt från inspelningens producent, det vill säga skivbolaget (se exempellistan). Kom ihåg att också skaffa tillstånd för verket från Teosto.

  Du får licensen direkt från Gramex webbutik och den träder i kraft när fakturan har betalats.

  Ersättning

  1,77 €/sekund (inkl. moms 24 %).

  Fakturering och rapportering

  När du köper licensen från Gramex webbutik behövs ingen separat inspelningsrapportering. Licensen betalas i samband med köpet i webbutiken eller med en faktura från Gramex.

  Ta kontakt

  Kontakta oss om du ännu har några frågor om kortvariga licenser.

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213