Gramexin AV-käyttö pähkinänkuoressa

Gramex ei voi myöntää lupia kaikkeen. Muusikot ja tuottajat ovat halunneet pidättää tiettyjen lupien myöntämisen itsellään. Siksi Gramexin valtuutus antaa lupia mediakäyttöön on rajoitettu.

Gramex ei esimerkiksi voi myöntää lupia musiikin käyttöön kuluttajille myytävissä tallenteissa, TV- ja radiomainoksissa, TV-ohjelmien tunnusmusiikkina, elokuvateatteri-elokuvissa tai esim. Youtubessa julkaistavaan materiaaliin. Alla kerrotaan pääsäännöt siitä, mistä luvat erilaisiin AV-tuotantoihin haetaan:

Gramex myöntää luvat:
• TV-ohjelmiin
• TV-sarjoihin
• TV-elokuviin
• Lyhytelokuviin
• Dokumenttielokuviin
• Animaatioihin
• Yritysesittelyihin
• Opetus- ja koulutuskäyttöön (vain julkinen esittäminen, ei myyntiin kuluttajille)
*yritysesittelyllä tarkoitetaan yrityksen, sen toimialan ja historian esittelyä mutta ei yrityksen markkinointimateriaalia

Gramex myöntää luvat lähtökohtaisesti vain kotimaisten äänitteiden kopiointiin silloin kun valmistettua tallennetta tullaan esittämään EU- JA ETA-alueen ulkopuolella. Luvan myöntäminen myös ulkomaisten äänitteiden kopiointiin on kuitenkin mahdollista, mikäli äänitteiden oikeudenhaltija on antanut Gramexille erillisvaltuutuksen.

Luvat haetaan suoraan äänitetuottajilta ja taiteilijoilta
• Elokuvateatterilevitykseen
• Muuhun kaupalliseen levitykseen (DVD/VHS -myynti)
• Ilmaisjakeluun
• Mainoskäyttöön
• Tunnareihin (TV)
• Karaoketallenteiden käyttöön
• AV-tuotantoihin internetissä
• Ohjelmapuffeihin TV:ssä (silloin kun mainoksen luonteinen)
• Mediataideteoksiin
• Yrityksen tuotemarkkinointiin (kun markkinoidaan tuotetta, palvelua tms.)
• Tilausmusiikki

Lisätietoa
Tilausmusiikiksi kutsutaan musiikkia, joka teetetään varta vasten kyseistä tuotantoa varten. Kun musiikki tilataan säveltäjältä ja muusikoilta tiettyyn produktioon, siitä sovitaan suoraan tekijöiden (Teosto) ja muusikoiden kanssa.

Silloin kun luvat olemassa olevien äänitteiden käyttöön hankitaan suoraan muusikoilta ja tuottajilta, muusikoiden luvat kotimaisten äänitteiden osalta hoitaa keskitetysti Muusikkojen liitto.

LISÄTIETOA

Tutkimusten mukaan musiikki saa asiakkaat viihtymään. Se on edullinen ja helposti muunneltava tapa sisustaa ja luoda tunnelmaa. Tutustu kansainvälisiin tutkimuksiin musiikin vaikutuksesta asiakkaiden viihtyvyyteen ja yritystoimintaan. > Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tulee hankkia käyttölupa/sopimus. Se määritellään laissa. Mutta silloin kun laki edellyttää sellaista, Gramex palvelee asian hoitamisessa.

Me haluamme tehdä musiikin käytön helpoksi. Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi

Tekijänoikeuslain mukaan musiikin ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan käyttölupa/sopimus.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa. Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat- IFPI Finland ry.

Gramexin toimintaa ohjaavat Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa.

Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Musiikki tekee hyvää niin tunnelmalle, asiakasviihtyvyydelle kuin yrittäjän kassavirralle. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Jokaiseen biisiin sisältyy monen ihmisen ja levyn tuottaneen yrityksen panos.
Siksi musiikin käytöstä kerätään korvauksia. Ne ovat palkkaa työstä ja yrittämisestä.
Gramexilla on noin 31 000 sopimusta musiikin käyttäjien ja 52 000 asiakassopimusta esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa. Se hoitaa käyttöluvat ja korvausliikennettä näiden välillä.
Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.