Project Description

Tekijänoikeus on luovan talouden perusta

Yksikään kirja, taulu tai laulu ei synny ilman, että joku ihminen tekee sen. Tämän työn tulosta sanotaan teokseksi ja teoksen tekijä saa siihen tekijänoikeuden. Tekijänoikeus muistuttaa omistusoikeutta ja nauttii Suomessa perustuslain suojaa.

Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden määrätä luovan työnsä tuloksista. Ilman tekijän lupaa teosta ei saa hyödyntää esimerkiksi yritystoiminnassa. Tällä perusteella tekijä voi pyytää käytöstä korvauksen. Tämä on tärkeää, koska valtaosalla taiteilijoista ei ole kuukausipalkkaa. He saavat tuloja sen mukaan, paljonko heidän töitään esitetään, myydään ja käytetään. Heidän tulonsa perustuvat tekijänoikeuteen.

Hinta käytön mukaan

Taiteilijat myyvät teoksiinsa eri laajuisia käyttöoikeuksia. Osan he myyvät suoraan, osan tekijänoikeusjärjestöjen kautta. Myös luovan alan yritysten tulot perustuvat tekijänoikeuteen. Nämä yritykset tuottavat sisältöjä ja myyvät niitä sisältäviä tallenteita sekä niiden käyttöön oikeuttavia käyttöoikeuksia.

Edellämainittujen tuotteiden hinta perustuu niihin liittyvien käyttöoikeuksien laajuteen. Siksi kuluttaja saa katsoa suositun elokuvan kotona muutamalla eurolla, mutta elokuvateatteri tai tv-yhtiö maksaa sen esitysoikeuksista enemmän. Vaikka elokuva on sama, sillä on eri laajuiset käyttöoikeudet.

Kaikkia oikeuksia tekijä voi kuitenkaan itse hinnoitella. Tekijänoikeuslaissa on tekiojänoikeuteen tehty erilaisia rajoituksia, esimerkiksi yleisen edun, koulutuksen tai erityisryhmien kuten vammaisten tarpeiden palvelemiseksi. Näissä tapauksissa teosta saa käyttää tietyllä tavalla suoraan tekijänoikeuden rajoituksen perusteella. Lisäksi tekijänoikeus on rajoitettu kestoltaan.

Tekijän palveluksessa

Useilla aloilla on tekijänoikeusjärjestöjä, joilta voi ostaa tarvitsemiaan käyttöoikeuksia. Gramex on yksi näistä. Pääsääntö on se, että tuotteen kuluttajahinta sisältää oikeuden tavalliseen kuluttajakäyttöön, mutta sitä laajempaan käyttöön tarvittavat lisä-oikeudet saa ostaa esimerkiksi Gramexilta.

Tekijänoikeus antaa tekijälle vapauden valita, kuinka tätä perustuslain suojaamaa oikeuttaan käyttää. Mahdollisuuksia on monia. Ammattilaiset yleensä myyvät työnsä tuloksia suoraan tai tekijänoikeusjärjestöjen kautta ansaitakseen sillä elantonsa. Harrastajat sensijaan saattavat haluta lahjoittaa niiden käyttöoikeuksia, esimerkiksi Creative Commons-lisenssin avulla.

Lain pääsäännöt

Tekijänoikeuden pääsäännöt ovat selvät. Teos on luovan työn tulos ja tekijänsä henkistä omaisuutta. Tekijällä on siihen sekä moraalisia että taloudellisia oikeuksia.

  • Moraaliset oikeudet kieltävät mm. muuntelemasta, plagioimasta, väärentämästä tai ottamasta omiin nimiin toisen teosta.
  • Taloudelliset oikeudet turvaavat tekijän, esittäjän ja projektiin osallistuneiden yrittäjätahojen (esim. tuottajien) oikeuksia. Teosta ei saa käyttää, esittää, levittää yleisön saataviin tai valmistaa siitä uusia teoskappaleita ilman että sopii siitä näiden kanssa.

Gramex hallinnoi lähioikeuksia

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia kutsutaan ns. lähioikeuksiksi. Lähioikeudenhaltijoiden yksinoikeutta on julkisen esittämisen osalta rajoitettu laissa ns. pakkolisenssillä. Kopioinnin eli tallentamisen osalta se on rajoittamaton yksinoikeus.

Lue lisää www.tekijanoikeus.fi

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin vuosikokous valitsee järjestölle hallituksen. Gramexin sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä tulee olla taiteilijoiden ja puolet tuottajien edustajia. Hallituksen puheenjohtajana tulee olla näihin tahoihin nähden neutraali henkilö.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa. Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo.

Gramexin strategia on vuodelta 2017. Strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2020 korvauksia 19,3 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilija-asiakkaille 8,5 miljoonaa ja tuottajille 10,8 miljoonaa euroa.

16 703 oikeudenhaltijaa sai korvauksia suoraan Gramexilta. Lisäksi tehtiin yli 23 000 suoritusta taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.

Gramexin toimisto on muuttanut Musiikin Satamaan kahdeksan muun alan organisaation kanssa.

Uusi osoitteemme on Keilasatama 2 A, 02150 Espoo.

Lue tiedote tästä.