Eduskunnalta budjettipäätös vuodelle 2019

Yksityisen kopioinnin hyvityksen nykytaso säilyy

Eduskunta turvasi vuoden 2019 budjetissa yksityisen kopioinnin hyvityksen säilyttämisen nykytasolla. Päätöstä edelsi usean valiokunnan ja kansanedustajan ja puoluerajat ylittävä työ.

Puoluerajat ylittävä budjettialoite

Mikko Alatalo (kesk), Raija Vahasalo (kok) ja Pia Viitanen (sd) kokosivat ensimmäisenä puoluerajat ylittäneen budjettialoitteen, kun tieto hallituksen esityksestä leikata hyvitystä 11 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon saapui.

”Meillä oli vahva usko asian läpi menoon alusta asti. Hyvitysvarat ja niistä maksetut tuet ovat monimuotoiselle ja alueellisesti tavoittavalle kotimaiselle kulttuurille olennaisia. Valtion mittakaavassa pienellä investoinnilla saavutetaan suuri tuotto,” tiivistää asiaa vahvasti ajanut Kokoomuksen Raija Vahasalo.

Sivistysvaliokunta näytti suuntaa

Tuomo Puumalan (kesk) johtama sivistysvaliokunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran jo keväällä kehysbudjetin yhteydessä. Syksyn budjettikäsittelyn lähestyessä valiokunta valitsi yksityisen kopioinnin hyvityksen yhdeksi keskustelun painopistealueeksi.

“Sivistysvaliokunta on jo aiemmin todennut, että jos hyvityksen taso ei ole riittävä on asiaan palattava. Meille oli tärkeää puuttua paitsi hyvityksen suuruuteen myös järjestelmän kehitystarpeisiin,” sanoo Puumala.

“Yli ryhmärajojen tukea nauttivaa asiaa on ollut mukava edistää. Nyt on tärkeää, että uudistusprosessi toteutetaan valiokunnan linjaamassa aikataulussa, keskeisten sidosryhmien kanssa,” hän jatkaa.

Sivistysjaos otti kantaa

Sivistysvaliokunnasta asia eteni Piia Viitasen (sd) johtaman valtiovarainvaliokunnan sivistysjaokseen, joka otti asiaan myönteisen kannan. Viitanen oli jo aikoinaan asiaa esittelevä ministeri, kun hyvitys päätettiin siirtää valtion budjettiin.

”Taiteilijat ja tekijät tarvitsevat toimeentulonsa ja arvostusta työlleen. Kohtuullinen korvaustaso on turvattava. Tämä tukee luovaa taloutta, jota on viisasta edistää ja antaa sille kasvun mahdollisuudet,” sanoo Viitanen.

Valtiovarainvaliokunta linjasi

Lopulta ratkaiseva päätös tehtiin valtiovarainvaliokunnassa. Puheenjohtaja Timo Kallin (kesk) sekä muiden hallituspuolueiden edustajien Timo Heinosen (kok) ja Matti Torvisen (sin) johdolla päätettiin esittää eduskunnalle määrärahaan lisää 2 miljoonaa euroa.

Lisäksi valiokunta esitti pontena, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen vaihtoehdot huhtikuuhun 2019 mennessä. Selvityksen tavoitteeksi asetettiin nykyisen budjettipohjaisen järjestelmän uudistamistyö vuonna 2019 alkavalla hallituskaudella.

”On tekijöiden kannalta olennaista, että budjettipohjasta järjestelmää päivitetään vastaamaan digitaalisen ajan vaatimuksia kohtuullisesta korvauksesta. Uudelle hallitukselle jää siis tehtävää,” tiivistää Timo Heinonen.

KOMMENTTI

Joululahja joka muistetaan

Politiikka näyttäytyy julkisuuteen kiistoina ja vastakkainasetteluna. Liian vähän kerrotaan siitä, millaista systemaattista työtä kansanedustajat tekevät valiokunnissa,  hallitus/oppositiorajat ylittäen.

Yksityisen kopioniin hyvitys on tästä paras esimerkki.  Kulttuurimyönteiset kansanedustajat tiedostivat, miten paljon haittaa hyvityksen leikkaaminen olisi aiheuttanut mm. kulttuuria edistävien säätiöiden toiminnalle.

Tärkeätä oli tietysti se,  että näistä vaikutuksista ehdittiin ajoissa kertoa eduskunnalle. Eduskunnan valiokunnissa olivat kuultavana useat tekijänoikeusjärjestöt (mm. Gramex) sekä kulttuurialaa laajalti edustava Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY.

Eduskunnan päätös oli kulttuurialalle joululahja, joka muistetaan pitkään.  Seuraavaksi edessä on valiokunnan ponnen mukaisen valmistelun aloittaminen.

Yksityinen kopiointi vaikuttaa digiaikana eri tavalla kuin ennen. Kuluttajat eivät enää osa tavaraa vaan oikeuksia käyttää tiedostoja. Äänilevyjen ja DVD-levyjen kaupasta on siirrytty tiedosto- ja striimauspalvelu-bisnekseen.

Netflixin, Spotifyn ja Elisa Viihdepalvelun asiakkaana minä ostan mahdollisuuden valmistaa kotona kopioita, joko striimattavaksi tai pitkäaikaiseen käyttöön. Siksi ilmaiskopioinnin sallivan lainsäädännön markkinavaikutus on ihan eri luokkaa, kuin mitä C-kasettien ja äänilevyjen aikana osattiin ennustaa.

Lauri Kaira
Päätoimittaja

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ