Tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään luoville aloille tärkeän tekijänoikeusdirektiivin.  Direktiivi korjaa Youtuben kaltaisiin alustapalveluihin liittyvää arvokuiluongelmaa.

Äänestykseen osallistuivat kaikkien 28 EU-maan paikalla olleet edustajat ja enemmistö heistä puolsi uudistusta.

Uudistus liittyy laajempaan EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistyöhön. Verkossa toimivien alustapalveluiden tulee jatkossa hankkia asianmukaiset tekijänoikeusluvat tarjotessaan yleisölle kuluttajien lataamia muiden tekemiä sisältöjä.

Vastuuvapaus päättyy

Tällä hetkellä alustapalvelut saavat tehdä liiketoimintaa hankkimatta lisenssejä ja maksamatta sisältöjen alkuperäisille tekijöille ja tuottajille. Ne ovat voineet toimia vuonna 2000 tehdyn ”Safe harbour”-vastuuvapaussäädöksen turvin. Esimerkiksi Youtube perustettiin vasta vuonna 2005.

Muutos ohjaa alustapalveluita hankkimaan lisenssejä oikeuksien haltijoilta sisällön blokkaamisen sijaan. Muutos merkitsee myös oikeusvarmuutta kuluttajille, jotka lataavat ja jakavat erilaisia sisältöjä alustoilla.

Pitkä prosessi

Direktiiviä on käsitelty EU:n toimielimissä jo vuosia ja tekstiä muotoiltu moneen otteeseen. Lopullinen ehdotus määrittelee, että direktiivin velvoitteet koskevat ennen kaikkea suuria, voittoa tavoittelevia, kaupallisia alustapalveluja, jotka aktiivisesti kuratoivat, promotoivat ja ehdottavat sisältöä käyttäjilleen.

Start up -yritykset huomioitiin kevyemmillä velvoitteilla: direktiivin soveltamisala ottaa huomioon palvelun koon, yleisön määrän ja liiketoiminnan tyypin.  Tavoitteena on luoda reilu kilpailuympäristö, jossa pienilläkin yrittäjillä on mahdollisuus menestyä ja kilpailla isompien yritysten, kuten alustapalveluiden kanssa.

Seuraavaksi Euroopan unionin neuvosto äänestää parlamentin hyväksymästä tekstistä. Tämän jälkeen on vuorossa direktiivin mukaisten muutosten täytäntöönpano Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen direktiivi astuu voimaan EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuonna 2021.

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ